Toimikunta 2023


Puheenjohtaja

Harri Luoma     harri.i.luoma@gmail.com

040 754 6885


Varapuheenjohtaja, EKL asiat

Anita Lankinen-Salokannel  a.lankinen60@gmail.com

0400 892 060


Sihteeri

Anja Viilo     viiloanja@outlook.com

040 592 6862


Taloudenhoitaja

Terhi Mäkelä     marketti5@gmail.com

050 322 5756


Tiedottaja

Antero Hiltunen     antero.hiltunen@kolumbus.fi  

0500 839 212


Matkavastaava / kulttuurivastaava

Tuulikki Koivunen   koivunentuulikki@gmail.com⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

0400 807 747


Jäsensihteeri

Soili Karinen     soilikarinen@gmail.com

044 339 0911


Varajäsenet

Kari Terho    kari.terho@saunalahti.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

040 547 0925

Anneli Willberg   anneli.tuulikki.willberg@gmail.com


Toiminnan tarkastajat

Mirja Smith

Pirjo Kalpio

Varalla

Aino Kalin

Kerhon pankkitilin numero: PRO Seniorit Pirkanmaa, FI19 5377 0420 0446 65

Kerhon säännöt.

 1. Kerhon nimi on ProSeniorit Pirkanmaan kerho. Kotipaikka on Tampere ja toiminta-alue Pirkanmaan talousalue.

 2. Kerhon tarkoituksena on edistää jäsentensä henkistä ja fyysistä hyvinvointia, järjestää yhteisiä tapaamisia, matkoja, koulutusta, sekä edistää kulttuuria ja kuntoilua. Kerho toimii yhdyssiteenä ProSeniorit ry:n ja jäseniensä välillä. Kerho ei rekisteröidy.

3. Kerhon jäseniksi voivat liittyä kaikki ProSeniorit ry:n jäsenet. Kerho voi kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti kerhon toimintaan. Kunniajäsenet hyväksyy vuosikokous.

4. Kerhon toimintaa valvoo vuosikokous, joka pidetään helmi-maaliskuun aikana vuosittain. Vuosikokous valitsee kerholle 5-8 jäsenisen toimikunnan, puheenjohtajan, kaksi tilintarkastajaa, kaikki vuodeksi kerrallaan. Kokous käsittelee vuosikokoukselle kuuluvat asiat, päättää kannatusmaksusta ja valitsee kerhon ehdokkaat yhdistyksen hallitukseen.

5. Puheenjohtajan tehtävä on johtaa kerhon toimintaa sääntöjen mukaan. Toimikunnan tehtävä on valvoa toimintasuunnitelman toteutumista ja talouteen liittyviä asioita, sekä tehdä toimintaan ja talouteen liittyvät päätökset. Toimikunta valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan, sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun vähintäin puolet puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien on läsnä.

6. Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri tai taloudenhoitaja kaksi aina yhdessä. Tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla.

7. Kerhon tiedoitus hoidetaan kotisivujen, sähköpostin ja lehtien avulla.

8. Kerhon toiminta ja tilivuosi on kalenterivuosi